O sklepie /

FORMY PŁATNOSCI I CENY

4.1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności poprzez płatność elektroniczną (przelewem elektronicznym). 

WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

1. Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;
b) dostawa za poprzez firmę kurierską DPD

2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
a) sprawdzeniu przez Adrian Fabryka Rajstop kompletności wysłanych danych,
b) skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

3. Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego zostaną uznane za prawidłowe, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.

4. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie.

6. Firma Adrian Fabryka Rajstop prowadząca Sklep Internetowy www.adrian-rajstopy.pl/sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu). Zamówienia będą odrzucane również, gdy transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki lub

7. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

8. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie.

9. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów stanowiącej załącznik umowy. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. TABELA KOSZTÓW – Załącznik 1.
a) W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny sklep.adrian-rajstopy.pl pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem Internetowym Adrian Fabryka Rajstop prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.
b) Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu .
c) Płatność przelewem - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegła pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
d) Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi sklepu internetowego Adrian Fabryka Rajstop, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
e) Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
f) Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata
g) Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

Tabela kosztów

Forma wysyłki

Przelew (zł brutto)

Przewidywany czas dostawy wysyłki*

Poczta Polska Ekonomiczna

7 - każda następna sztuka +0.50 zł

3-4 dni

Poczta Polska Priorytet

8 - każda następna sztuka +0.50 zł

1-2 dni

DPD

18,45 - każda następna sztuka +0.50 zł

1-2 dni

 

 design by VENTI Copyright © 2010 ADRIAN Fabryka Rajstop
Polityka cookie